Bob Rigter leest uit eigen werk
                                               foto loek zuyderduin

Bob Rigter aanvaardt gaarne uitnodigingen van leeskringen, scholen, opleidingen, universiteiten, bibliotheken, boekwinkels e.d., om te lezen uit eigen werk en te praten over de achtergronden van zijn romans Jazz in de Oostzee en Langarm.

Het programma en de te lezen passages worden afgestemd op de wensen van het gehoor. Het geheel kan amuserend zijn, anekdotisch of meer technisch.

Diverse aspecten van de romans en het schrijven daarvan kunnen aan de orde komen. Het kan gaan over: structuur van zin tot boek; dialogen; de verhouding fictie/autobiografie/werkelijkheid; achterliggend feitenmateriaal; mythische, symbolische en psychologische aspecten van het verhaal; de relatie tussen jazz en tekst; het kind en de oorlog; de relatie tussen het tragische en het komische, etc.

De schrijver is graag bereid op vragen of discussiepunten in te gaan, en boeken te signeren.

Het lezen uit eigen werk kan ook deel uitmaken van een literair jazzprogramma in enigerlei vorm. Bob brengt dan zijn saxofoon mee, en kan zich laten vergezellen door een kleine bezetting, vanaf een enkel begeleidingsinstrument t/m zijn kwartet. (Zie ook literair jazzprogramma) 

Neem voor nadere inlichtingen even contact op via info@bobrigter.com , of  071 - 3614082.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      home